kingofwing:

I just realised that Legolas is older than his own father. 

kingofwing:

I just realised that Legolas is older than his own father. 

88,589 notes

harleng:

isa sa mga pinakamasakit na feeling yong makita mong niloloko ka alng ng taong mahal mo! Sakit non sobra lalo na pag mahal na mahal mo yong taong un talaga! 

harleng:

isa sa mga pinakamasakit na feeling yong makita mong niloloko ka alng ng taong mahal mo! Sakit non sobra lalo na pag mahal na mahal mo yong taong un talaga! 

3 notes

chalea15:

Things You Can’t Buy in Any STores

chalea15:

Things You Can’t Buy in Any STores

31 notes

cunt-hbu:

m-sterious:

this automatically goes on your blog every winter

whoever doesnt reblog this obviously isnt fetch

cunt-hbu:

m-sterious:

this automatically goes on your blog every winter

whoever doesnt reblog this obviously isnt fetch

630,940 notes